Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gerència Jurídica (CatSalut)

    Organigrama

Responsable

Sr.   Rafael Gomáriz Parra

Càrrec

cap de la Gerència Jurídica

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Edifici Olímpia
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 403 85 85 / 061 CatSalut Respon
Fax
93 403 89 25
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'atenció


Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Correspon a la Gerència Jurídica, d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

 1. Redactar i tramitar les propostes de disposicions legals i reglamentàries relatives a l'àmbit de competència del Servei Català de la Salut, en coordinació i d'acord amb les directrius funcionals de l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut.
 2. Redactar i tramitar les propostes de procediments interns i instruccions, així com les propostes de resolució de caràcter jurídic organitzatiu.
 3. Emetre els dictàmens i estudis jurídics que requereixin els òrgans del Servei Català de la Salut per a l'exercici de les seves funcions.
 4. Donar suport jurídic al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.
 5. Valorar i emetre informes sobre les condicions jurídiques incloses en els plecs de clàusules dels contractes sotmesos a la normativa de contractació del sector públic que tramitin el Servei Català de la Salut i els ens que en depenen, així com la resta d'informes jurídics que siguin preceptius d'acord amb la normativa sobre contractes del sector públic.
 6. Valorar la suficiència dels poders per actuar que presentin els particulars davant el Servei Català de la Salut i desenvolupar les funcions d'assessor jurídic de les meses de contractació.
 7. Valorar jurídicament els convenis de col·laboració i els contractes privats que subscrigui el Servei Català de la Salut.
 8. Instruir i redactar les propostes de resolució dels recursos en via administrativa, de les reclamacions de responsabilitat patrimonial i de les reclamacions prèvies a la via judicial.
 9. Valorar jurídicament les propostes de resolució dels expedients sancionadors.
 10. Representar i defensar jurídicament el Servei Català de la Salut davant els òrgans judicials i jurisdiccionals de qualsevol ordre, així com davant les autoritats independents de control i supervisió.
 11. Assessorar jurídicament i coordinar els serveis jurídics de les entitats que depenen del Servei Català de la Salut.
 12. Assessorar en dret sobre qualsevol altre assumpte per a la resolució del qual les disposicions vigents exigeixin un informe jurídic en l'àmbit de les competències del Servei Català de la Salut.

Normativadata actualització (25/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya