Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Recursos Econòmics, Patrimoni i Inversions

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ivan Planas Miret

Càrrec

director de l'Àrea de Recursos Econòmics, Patrimoni i Inversions

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Edifici Olímpia
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 403 85 85 / 061 CatSalut Respon
Fax
93 403 89 25
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'atenció


Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Correspon a l'Àrea de Recursos Econòmics, Patrimoni i Inversions, d'acord amb les directrius de planificació econòmica estratègica que estableixi el Departament de Salut:
 1. Dirigir i coordinar els escenaris macroeconòmics de salut i definir els criteris per a l'elaboració dels escenaris pressupostaris del Servei Català de la Salut.
 2. Dirigir el procés d'elaboració del pressupost anual del Servei Català de la Salut.
 3. Dirigir la definició i el seguiment de l'impacte econòmic de les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut, tant pel que fa a les estratègies de finançament sanitari com als programes de racionalització de la despesa.
 4. Dirigir i coordinar l'anàlisi de la situació i viabilitat economicofinancera dels centres, serveis i establiments del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), de manera coordinada amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
 5. Donar suport al Departament de Salut en les relacions amb l'Estat, amb el Sistema Nacional de Salut espanyol i amb la Unió Europea pel que fa als temes de l'àmbit econòmic.
 6. Definir i formular els sistemes de pagament corresponents als convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut.
 7. Desenvolupar la política d'inversions en infraestructures sanitàries i dirigir l'elaboració del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries, d'acord amb la planificació estratègica del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
 8. Desenvolupar la política de patrimoni, així com la gestió del Servei Català de la Salut adscrit o cedit en ús a empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut o a entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o del Servei Català de la Salut.
 9. Elaborar les estratègies i definir les polítiques de finançament del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries i la programació econòmica de despeses de capital que en deriven.
 10. Coordinar les relacions del Departament de Salut i dels ens que en depenen amb els òrgans de la Generalitat de Catalunya que exerceixin funcions d'avaluació, supervisió i assessorament en matèria de contractació pública, en concret amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i amb l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.
 11. Dirigir la gestió de procediments de contractació del conjunt d'unitats que formen l'estructura del Servei Català de la Salut, tant en l'àmbit central com en el territorial.
De la Direcció de l'Àrea de Recursos Econòmics i Inversions depenen:
 1. La Gerència de Planificació Econòmica.
 2. La Gerència de Provisió de Serveis, Patrimoni i Inversions.

Normativadata actualització (02/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya