Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Planificació Sanitària

    Organigrama

Responsable

  Vacant

Càrrec

subdirectora general de Planificació Sanitària

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 556 61 08
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Subdirecció General del Planificació Sanitària i Professional li corresponen les funcions següents:
a) Dirigir, coordinar i avaluar el disseny del Pla de salut de Catalunya en col·laboració amb altres ens i unitats departamentals.
b) Definir les estratègies i els criteris per a l'aplicació del Pla de salut de Catalunya en els àmbits central i territorials del Departament de Salut amb implicació en la salut i en els altres àmbits interdepartamentals.
c) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació de l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA).
d) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors.
e) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat.
f) Analitzar i estudiar les necessitats i tendències en matèria de professions sanitàries, de manera que es garanteixi l'equilibri entre l'oferta i la demanada dels professionals de l'àmbit de la salut.
g) Establir els criteris per definir polítiques relatives a la salut en l'àmbit de la planificació professional i fer el seguiment de la planificació operativa i de l'execució, i avaluar-ne els resultats.
h) Impulsar el desenvolupament de recomanacions i criteris per a la millora de la pràctica clínica d'acord amb les previsions de la política sanitària i el Pla de salut de Catalunya i en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i altres organismes.
i) Avaluar l'aplicació i el grau d'assoliment dels objectius del Pla de salut, el seu impacte en la salut de la ciutadania i en la demanda i la utilització dels serveis sanitaris, en termes d'equitat, eficiència, qualitat i gènere, fent especial èmfasi en les desigualtats sanitàries.
j) Proveir informació per avaluar el grau d'assoliment dels objectius del Pla de salut de Catalunya.
k) Promoure i coordinar estudis d'anàlisi de necessitats en salut amb una òptica de planificació.
l) Coordinar l'obtenció de la informació necessària per a la realització d'estudis sobre la salut i l'elaboració d'estadístiques sanitàries.
m) Coordinar l'elaboració de criteris d'utilització de la informació sanitària i les relacions amb els organismes estatals amb responsabilitat en l'àmbit de la planificació sanitària, estadístiques de salut i plans directors o sectorials.
n) Promoure i coordinar l'anàlisi, la implantació i el manteniment de xarxes d'informació relacionades amb la planificació sanitària, en col·laboració amb altres organismes i departaments.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
92.2 La Subdirecció General del Planificació Sanitària i Professional s'estructura en les unitats següents:
a) Servei del Pla de Salut.
b) Servei de Gestió i Anàlisi de la Informació per a la Planificació Estratègica.
 


data actualització (11/04/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya