Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Serveis

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Àlvarez i Daroca

Càrrec

directora de Serveis

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 95
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dirigir l'administració, el règim interior i la gestió de les unitats del Departament, i coordinar els serveis que porten a terme els organismes que en depenen.
 b) Dirigir i impulsar projectes i accions encaminats a la integració, rendibilització i optimització de les actuacions de les diferents unitats del Departament i dels organismes que en depenen, i a la millora de la qualitat i l'avaluació de l'organització.
 c) Dirigir les polítiques de recursos humans i organitzatives de les unitats del Departament i dels organismes que hi són adscrits i coordinar-les.
 d) Dirigir la política de formació del personal del Departament.
 e) Coordinar la confecció de l'avantprojecte de llei de pressupostos corresponent al Departament de Salut, en col·laboració amb els altres òrgans del Departament i dels organismes que en depenen.
 f) Dirigir i supervisar la gestió econòmica i pressupostària, la comptabilitat i la contractació administrativa del Departament.
 g) Dirigir la política preventiva conjunta del Departament, del Servei Català de la Salut i de les entitats que, si escau, s'hi adhereixin en matèria de riscos laborals.
 h) Dirigir i supervisar la racionalització de processos, circuits i documentació administrativa i proposar les adaptacions necessàries de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 i) Dirigir els projectes adreçats a la implantació de l'administració electrònica i a la modernització de l'organització del Departament en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 j) Donar suport a la definició de projectes de millora i modernització dels sistemes d'informació, identificar i avaluar les necessitats informàtiques i de telecomunicacions, i definir-ne la planificació i el seguiment pressupostari en l'àmbit del Departament, en coordinació amb les polítiques corporatives sobre les TIC i d'acord amb les directrius que determini l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
 k) Dirigir l'estratègia relativa als fons i recursos d'informació bibliogràfics comuns a tot el sistema sanitari públic que hi garanteixi l'intercanvi de coneixement i millori la qualitat de les tasques docents, investigadores, de recerca, assistencials i de gestió sanitària dels professionals al servei del sistema de salut de Catalunya.
 l) Dirigir la política de planificació lingüística del Departament.
 m) Informar sobre l'establiment dels serveis mínims dels centres sanitaris públics, per garantir a la població la prestació dels serveis assistencials necessaris, analitzar les repercussions de les vagues i fer-ne el seguiment.
 n) Aquelles altres funcions que li delegui el secretari o la secretària general del Departament


data actualització (10/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya