Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Cabré i Menéndez

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00

Funcions

a) Gestionar i administrar el personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.
b) Gestionar la modificació de la relació de llocs de treball del Departament.
c) Gestionar els processos de provisió del personal funcionari i els de selecció i canvi de destinació del personal
laboral del Departament.
d) Gestionar el registre de personal i custodiar els expedients personals.
e) Coordinar i controlar els expedients sobre situacions administratives, règim disciplinari, reconeixement de
serveis, venciment de triennis, vacances, permisos, llicències i altres incidències del personal del Departament.
f) Elaborar el pla de formació del personal del Departament, així com fer-ne el seguiment, controlar i coordinar
la realització dels cursos formatius.
g) Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal.
h) Elaborar el capítol 1 de l'avantprojecte de pressupost del Departament, controlar la despesa corresponent i
confeccionar la nòmina.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (08/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya