Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Inspecció Tècnica d'Obres

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ferran Camps Roqué

Càrrec

cap del Servei d'Inspecció Tècnica d'Obres

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Avaluar el cost econòmic dels projectes d'inversió i dels seus modificats abans
de la seva aprovació.
b) Informar les propostes de redacció de projectes de modificacions d'obres
contractades quan el pressupost addicional que puguin produir excedeixi el 10%
del pressupost d'adjudicació del contracte inicial, i en tot cas, quan la quantia de
l'esmentat addicional superi la quantitat de 120.000 euros.
c) Informar sobre les propostes de redacció de projectes d'obres d'acord amb la
legislació de contractes del sector públic sempre que la seva quantia excedeixi els
120.000 euros.
d) Inspeccionar l'execució de les obres públiques que, amb càrrec als seus pressupostos
respectius, porten a terme les diferents direccions i entitats que depenen del
Departament, quant al compliment de les clàusules del contracte i de les condicions
tècniques i a la conformitat de les obres amb el projecte d'adjudicació.
e) Reconèixer, comprovar i rebre tota classe d'obres públiques executades per
les diferents direccions, societats i organismes públics.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomanidata actualització (12/12/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya