Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Inspecció Tècnica d'Obres

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ferran Camps Roqué

Càrrec

cap del Servei d'Inspecció Tècnica d'Obres

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Avaluar i fer el seguiment de l'aplicació de la normativa tècnica a les obres competència del Departament o del sector públic vinculat.
b) Emetre informe tècnic sobre les propostes de redacció de projectes de modificacions d'obres contractades pel Departament o pel sector públic vinculat, a petició de la unitat o entitat promotora que ho requereixi.
c) Fer la supervisió i la inspecció tècnica, en coordinació amb la unitat promotora, de les obres contractades pel Departament o pel sector públic vinculat en exercici de les competències que tenen atribuïdes, i de les obres competència del Departament que s'executin per subjectes que tinguin la consideració de mitjans propis de l'Administració de la Generalitat, quant al control i la supervisió del compliment de les clàusules del contracte, de les condicions tècniques i de la conformitat de les obres amb el projecte corresponent.
d) Reconèixer, comprovar i recepcionar tota classe d'obres contractades pel Departament o pel sector públic vinculat en exercici de les competències que tenen atribuïdes, i les obres competència del Departament que s'executin per subjectes que tinguin la consideració de mitjans propis de l'Administració de la Generalitat, així com signar les actes o els documents que correspongui.
e) Coordinar i participar en la implantació de la metodologia de treball virtual Building Information Modeling (BIM) en les obres contractades pel Departament o pel sector públic vinculat en exercici de les competències que tenen atribuïdes o relatives al seu àmbit competencial i de les obres competència del Departament que s'executin per subjectes que tinguin la consideració de mitjans propis de l'Administració de la Generalitat.
f) Col·laborar i participar en projectes i grups de treball de millora i d'innovació en les obres públiques.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (13/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya