Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Aeroports i Transport Aeri

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antonio José Bañuelos Piñol

Càrrec

cap del Servei d'Aeroports i Transport Aeri

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats en matèria d'aeroports i transport
aeri.
b) Ordenar el domini públic necessari per a la prestació dels serveis als recintes aeroportuaris i a altres
instal·lacions de transport aeri.
c) Coordinar la gestió de les infraestructures aeroportuàries i d'altres instal·lacions de transport aeri i
participar-hi.
d) Formular i redactar els instruments en matèria de planificació dels aeroports i d'altres instal·lacions de
transport aeri en general que corresponguin a la Generalitat de Catalunya.
e) Elaborar i tramitar els projectes d'obres aeroportuàries i de transport aeri en coordinació amb els
instruments de planejament i, si s'escau, aprovar-los.
f) Fer el seguiment de l'adequació dels instruments de planejament en relació amb les competències de la
Direcció General en matèria de transport aeri.
g) Avaluar i impulsar els programes d'actuació de la Direcció General en el marc de les infraestructures
aeroportuàries i d'altres instal·lacions de transport aeri competència de la Generalitat de Catalunya.
h) Donar suport a la Direcció General en la seva participació en òrgans d'altres administracions i en òrgans de
representació quan per raó de la matèria sigui designat.
i) Tutelar i controlar la gestió de les infraestructures aeroportuàries i de transport aeri que siguin competència
de la Generalitat de Catalunya sigui quina sigui la forma de gestió.
j) Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l'ús i la defensa de les infraestructures aeroportuàries i de
transport aeri.
k) Portar a terme la inspecció i policia en matèria aeroportuària, tramitar els expedients de protecció de lalegalitat i sancionadors.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (08/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya