Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC)

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Ignasi Laquente Ballester

Càrrec

cap de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC)

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius
estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC establertes per la Generalitat de
Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria TIC i de
ciberseguretat.
b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i
directrius del Departament i dels criteris i directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.
c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC,
així com supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.
d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant dels serveis bàsics com el
manteniment evolutiu i correctiu dels Sistemes d'Informació, i vetllant per la seva adequada implantació en el
Departament.
e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposant mesures per a la innovació i transformació de
processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la
interoperabilitat dels sistemes d'informació en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la
funció organitzativa, i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.
f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament
en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la
coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.
g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de
la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.
h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de
Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament.
i) Vetllar per tal que els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de
manera preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 del Decret
56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.
j) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent
en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb
l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment amb el marc normatiu vigent.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
 


data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya