Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Serveis

    Organigrama

Responsable

Sra.   Natàlia Garriga Ibáñez

Càrrec

directora de Serveis

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00

Funcions

a) Dirigir i coordinar l'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament i dur a terme la coordinació d'aquests serveis en les entitats que en depenen, sota la direcció del secretari/ària general.
b) Planificar i impulsar accions encaminades a la integració i a la rendibilització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.
c) Dirigir iniciatives conduents a millorar l'avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Departament.
d) Dirigir els assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats del Departament.
e) Dirigir les actuacions del Departament en els àmbits de les relacions laborals i de la prevenció de riscos.
f) Dirigir el model de comunicació interna, d'informació i d'atenció ciutadana del Departament, d'acord amb la política de transparència que el Govern fixi i les directrius corporatives de la unitat orgànica competent en matèria d'atenció ciutadana.
g) Dirigir la preparació de l'avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb els altres òrgans del Departament.
h) Dirigir la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació administrativa del Departament.
i) Gestionar la prestació del servei de vehicles de representació.
j) Dirigir les actuacions departamentals en l'àmbit dels sistemes d'informació i les noves tecnologies en col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya al Departament, d'acord amb les polítiques TIC corporatives.
k) Donar suport al secretari/ària general en la coordinació de les actuacions de les delegacions territorials i també prestar-li assistència en l'exercici de les funcions de suport que dona al vicepresident/a per al compliment dels articles 14 i 15 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (08/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya