Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Serveis del Departament d'Economia i Hisenda

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria del Carme Alcaraz Molina

Càrrec

Directora de Serveis

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dirigir i coordinar l'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament i dur a terme la coordinació d'aquests serveis en les entitats que en depenen, sota la direcció del secretari/ària general.
b) Planificar i impulsar accions encaminades a la integració i a la rendibilització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.
c) Dirigir iniciatives conduents a millorar l'avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Departament.
d) Dirigir els assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats del Departament.
e) Dirigir les actuacions del Departament en els àmbits de les relacions laborals i de la prevenció de riscos.
f) Dirigir el model de comunicació interna, d'informació i d'atenció ciutadana del Departament, d'acord amb la política de transparència que el Govern fixi i les directrius corporatives de la unitat orgànica competent en matèria d'atenció ciutadana.
g) Dirigir la preparació de l'avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb els altres òrgans del Departament.
h) Dirigir la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació administrativa del Departament.
i) Dirigir la prestació del servei de vehicles de representació.
j) Dirigir les actuacions departamentals en l'àmbit dels sistemes d'informació i les noves tecnologies en col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya al Departament, d'acord amb les polítiques TIC corporatives.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (29/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya