Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Cooperació Local

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Castells i Masanés

Càrrec

Sub-director general de Cooperació Local

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 96

Funcions

a) Impulsar i proposar programes de cooperació local.

b) Coordinar i gestionar els plans i els programes d'inversions locals.

c) Coordinar i gestionar els ajuts extraordinaris als ens locals i els expedients de danys catastròfics.

d) Exercir la secretaria de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.

e) Exercir la secretaria de la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic de la Comissió de Govern Local de Catalunya.

f) Fer el control pressupostari intern de la Direcció General d'Administració Local.

g) Impulsar mesures per a l'anàlisi i el seguiment de la gestió economicofinancera dels ens locals.

h) Efectuar el seguiment, l'anàlisi i l'elaboració d'informes i estadístiques relatives als aspectes comptables i pressupostaris de la gestió economicofinancera dels ens locals.

i) Vetllar per l'aplicació correcta de la normativa vigent en matèria d'hisendes locals i prestar als ens locals l'assessorament oportú en matèria econòmica, financera i comptable.

j) Coordinar l'Enquesta d'infraestructures i equipaments locals.

k) Proposar, si escau, la pràctica de requeriments, l'ampliació d'informació i les impugnacions dels pressupostos i de les ordenances, actes i acords en matèria d'hisendes locals dels ens locals.

l) Relacionar-se amb la Sindicatura de Comptes i el departament competent en matèria d'economia i finances quant a la tutela financera dels ens locals.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (20/04/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya