Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Rubert i Belenguer

Càrrec

cap del Servei Prevenció de Riscos Laborals (e.f.)

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i treballadores fent activitats que promoguin la seguretat, la higiene, la salut i, en general, la millora de les condicions de treball en tots els àmbits del Departament.
b) Establir i executar l'estratègia d'integració progressiva de la prevenció en l'organització i en els processos de treball del Departament.
c) Dissenyar i executar la política preventiva, així com elaborar i executar els plans i els programes del Departament en matèria de prevenció de riscos.
d) Identificar i avaluar els riscos laborals i proposar la subsegüent planificació preventiva de tots els centres de treball del Departament.
e) Proposar i fer activitats de formació, informació i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.
f) Promoure i conduir els comitès de seguretat i salut del Departament com a òrgans paritaris de consulta i participació del personal en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.
g) Representar el Departament davant de la Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals.
h) Vetllar per l'aplicació de regles especials de protecció a determinats grups de persones que són considerades especialment sensibles als riscos del treball, entre elles les treballadores en situació d'embaràs o lactància.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (21/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya