Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Toni Ramírez Leiva

Càrrec

cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
934 006 980

Funcions

a) Dissenyar i coordinar programes d'actuació preventiva, sens perjudici de les competències pròpies de la Direcció General de Centres Docents i de la Secretaria General. Així mateix, dur a terme la previsió dels recursos humans i econòmics necessaris per a la consecució dels objectius proposats.
b) Determinar els procediments d'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la salut i la seguretat de les treballadores i treballadors.
c) Planificar l'adopció de les mesures preventives dels factors de risc.
d) Planificar i assessorar en les activitats d'informació i formació de les treballadores i els treballadors.
e) Assessorar i participar en l'elaboració dels plans d'emergència i en l'organització dels primers auxilis.
f) Planificar i coordinar els sistemes de vigilància de la salut en relació als riscos derivats del treball.
g) Formar part de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals.
_______________________________________________________________________________________________________

a) Establir els procediments d'actuació per a l'execució i seguiment de les mesures preventives proposades i coordinar-ne l'execució en els serveis centrals i territorials del Departament i, a través d'aquests, en els centres públics i serveis educatius.
b) Coordinar les actuacions dels comitès de seguretat i salut laboral i impulsar l'execució dels acords que s'adoptin en tots aquests àmbits.
c) Coordinar els estudis i anàlisis sobre salut necessaris per optimar els recursos i la prevenció dels riscos i impulsar l'aplicació dels protocols que se'n derivin.
d) Impulsar, fer el seguiment i col·laborar en la gestió de les actuacions informatives i formatives sobre prevenció de riscos laborals planificades pel Departament.
e) Programar, executar i avaluar els programes de formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
f) Coordinar l'actuació dels serveis territorials en matèria de prevenció de riscos laborals.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (19/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya