Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Assessoria Jurídica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mercè Nieto Garcia

Càrrec

advocada en cap de l'Assessoria Jurídica

Adreça
Carrer de Sant Honorat, 1-3
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00
Fax
93 567 61 92

Funcions

L'Assessoria Jurídica es configura d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament des serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

- Supervisar la resposta a les peticions d'assessorament plantejades pel conseller respectiu, pel secretari general del departament o pels directors generals.

- Actuar com a òrgan de relació entre la unitat i els serveis centrals del Gabinet Jurídic.

- Dirigir, coordinar i supervisar l'actuació dels serveis que estiguin a càrrec seu.

- Distribuir els assumptes entre els advocats de la Generalitat pertanyents a la unitat respectiva, si el lloc de treball no té assignada una àrea determinada.

- Determinar els criteris de distribució d'afers entre els tècnics que, d'acord amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, continuïn desenvolupant funcions d'assessorament.

- Supervisar l'actuació dels advocats de la Generalitat i dels tècnics i la resta de personal adscrits a la unitat.

- Trametre a la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat una còpia literal dels informes emesos quan la direcció ho demani.

- Sotmetre a la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat, a l'efecte de coordinació, els assumptes que puguin afectar altres departaments o que requereixin la intervenció del Govern.


data actualització (15/02/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya