Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial de Trànsit de Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Asunción Gil Yubero

Càrrec

cap del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona

Adreça
Plaça d'Espanya, 1
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 551 11 11
Fax
93 567 40 01
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions


Planificar les propostes d'actuació en matèria de seguretat viària.
Acreditar els centres de reconeixement d'aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors, sens perjudici de les competències d'autorització que corresponen al departament competent en matèria de salut.
Autoritzar, en l'àmbit de les competències del Servei Català de Trànsit, les proves esportives, les autoritzacions complementàries de circulació i els transports de mercaderies perilloses els itineraris dels quals transcorrin pel territori corresponent, llevat dels que transcorrin íntegrament per vies urbanes.

Autoritzar els transports per carretera els dies en què hi ha restriccions i autoritzar els talls i usos excepcionals de la via.

Instruir els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària i per altres infraccions, la competència de les quals correspongui a l'òrgan titular del Servei Català de Trànsit.

Supervisar l'activitat economicoadministrativa i de gestió del personal al seu servei.

Establir les relacions amb els mitjans de comunicació, dins el seu àmbit territorial.

Promoure l'educació i formació viària als centres escolars i altres institucions interessades.

Exercir les funcions relatives a l'obertura, el funcionament i la inspecció de les escoles particulars de conductors, el control i la inspecció dels centres i els cursos de sensibilització i reeducació viària.

Instruir els expedients sancionadors que s'originin en matèria d'inspecció d'escoles particulars de conductors i d'inspecció de centres de reconeixement d'aptituds psicotècniques dels conductors.

Coordinar les relacions amb els municipis i les actuacions amb els titulars de via per millorar la seguretat viària de les infraestructures mitjançant estudis i informes sobre sinistralitat a la carretera.

Proposar la baixa temporal o definitiva de la circulació dels vehicles abandonats en vies interurbanes i ordenar el precinte i dipòsit de vehicles.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Components

Els serveis territorials de Trànsit de Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona s'estructuren, tots ells, en els òrgans següents:

a) La Secció de Seguretat Viària.
b) La Secció de Procediment


data actualització (17/05/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya