Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Emprenedoria

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria dels Àngels Pla Porta

Càrrec

cap de Servei

Adreça
Passeig de Gràcia, 129
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 484 95 31
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Estudiar, promoure i gestionar els plans i els programes relatius al foment de les persones emprenedores.

b) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions i/o ajuts, els procediments i instruccions necessàries per a la gestió dels programes, si és el cas, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.

c) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar la seva aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau en concurrència competitiva.

d) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament el seguiment tècnic i valoració de les accions objecte de la seva competència.

e) Fomentar l'esperit emprenedor i promoure la cultura d'empresa a Catalunya.

f) Fomentar la creació d'empreses amb finalitats d'autoocupació, assessorant, formant i acompanyant en el procés de llançament, en l'àmbit de la competència del Departament.

g) Implementar eines que permetin el foment de l'emprenedoria en coordinació amb la xarxa d'entitats col·laboradores i establir col·laboracions amb altres organismes relacionats amb la creació d'empreses amb finalitat d'autoocupació.

h) Realitzar estudis, anàlisis i seguiments sobre variables relatives a la creació d'empreses amb finalitat d'autoocupació.

i) Coordinar i assessorar les unitats corresponents dels serveis territorials per a la implantació, en matèria d'emprenedoria, dels criteris dissenyats per la Direcció General.

j) Dissenyar i coordinar l'execució de les iniciatives comunitàries en el seu àmbit d'actuació.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.
data actualització (26/11/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya