Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria del Govern

Responsable

Sr.   Víctor Cullell i Comellas

Càrrec

secretari del Govern

Adreça
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00
Fax
93 402 48 95

Funcions

Prestar assistència jurídica i suport tècnic al Govern, preparar les reunions, emetre les certificacions dels acords de les reunions del Govern i custodiar les actes dels acords adoptats, i vetllar per la seva execució.
 
Impulsar i coordinar el Consell Tècnic, d'acord amb la persona que en tingui atribuïda la presidència, prestar assistència jurídica i suport tècnic a aquest òrgan, preparar les reunions i emetre les certificacions dels acords adoptats al Consell Tècnic.
 
Supervisar els requisits que han de complir les disposicions, fer-ne el seguiment i determinar les disposicions que han de ser objecte de tramitació conjunta entre diversos departaments.
 
Efectuar les propostes que estimi adients sobre el desplegament normatiu derivat del programa legislatiu del Govern.
 
Vetllar per la correcta publicació de les disposicions i actes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Impulsar i coordinar la política de millora de la regulació normativa i formular propostes sobre bon govern.
 
Coordinar el Gabinet Jurídic de la Generalitat i fer el seguiment de les seves actuacions.
 
Fixar les directrius d'elaboració, seguiment i aplicació del Pla de Govern.
 
Supervisar i fer el seguiment de la coordinació interdepartamental.
 
Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.data actualització (05/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya