Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Contractació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sara Molina Alonso

Càrrec

cap del Servei de Contractació

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 42 72

Funcions

a) Vetllar, dins l'àmbit competencial del Departament, pel compliment de les directrius que marquen la Direcció General de Contractació Pública, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i la Comissió Central de Subministraments.
b) Estudiar i coordinar les propostes de tramitació d'expedients en matèria de contractació efectuades per les diferents unitats directives del Departament.
c) Coordinar la tramitació de tots els expedients de contractació, llevat dels contractes menors, que siguin competència del Departament.
d) Formar part de les meses de contractació.
e) Supervisar i vetllar per l'harmonització de tots els expedients que donin lloc a la signatura de convenis amb contraprestació econòmica per part del Departament.
f) Supervisar i vetllar per l'harmonització de tots els expedients d'encàrrecs de gestió per part del Departament.
g) Assessorar les unitats en matèria de contractació.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (19/06/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya