Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Observatori de Dret Privat de Catalunya


Adreça
Via Laietana, 56 3a planta
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 553 82 08

Funcions

a) Fomentar i impulsar els projectes per tal d'actualitzar, modificar i desenvolupar el dret privat.
b) Informar i deliberar sobre les línies generals del pla d'activitats i ratificar els plans d'actuació i activitats anuals de la Comissió de Codificació de Catalunya.
c) Informar sobre els avantprojectes normatius que sotmeti a la seva consideració la Comissió de Codificació de Catalunya.
d) Promoure estudis i iniciatives de divulgació i difusió del dret privat català.
e) Conèixer dels convenis i de les relacions amb altres entitats i organismes amb objectius coincidents.
f) qualsevol altra funció que li encarregui la persona titular del departament competent en matèria de dret civil.

Components

a) Presidència: la persona titular del departament competent en matèria de dret civil.
b) Vicepresidència primera: la persona titular de la direcció general competent en matèria de dret civil, que substitueix la persona que exerceix la presidència en cas d'absència, vacant o malaltia.
c) Vicepresidència segona: la persona titular de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya.
d) Vocalies:
Les persones que han estat conselleres del Departament de Justícia.
La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
La persona titular de la presidència de la Comissió Jurídica Assessora.
La persona titular de la presidència del Consell de Garanties Estatutàries o el membre en el qual delegui.
La persona titular de la presidència de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
La persona titular del deganat del Col·legi de Notaris de Catalunya.
La persona titular del deganat autonòmic dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya.
La persona titular de la presidència del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya.
La persona titular del deganat del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
La persona titular de la presidència del Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.
Un o una jurista o diputat o diputada designat per cada partit polític amb representació parlamentària.
Fins a quinze membres escollits entre juristes o entitats de reconegut prestigi en l'àmbit jurídic.
La persona titular de la direcció del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Les persones titulars de la presidència de les seccions de la Comissió de Codificació de Catalunya.
També en pot formar part un magistrat o magistrada designat pel Consell General del Poder Judicial.
e) El secretari o secretària tècnica, que hi actua com a secretari o secretària.


data actualització (01/04/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya