Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Planas i Areñas

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans

Adreça
Via Laietana, 26
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 17 42

Funcions


a) Aplicar en el Departament les polítiques del Govern en matèria de personal.


b) Proposar mesures que permetin adequar els efectius del Departament a les necessitats en matèria de personal.

c) Gestionar i administrar el personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.

d) Planificar la formació del personal del Departament, l'assessorament i la coordinació de la detecció de les necessitats formatives del personal de les diferents unitats i el control i la coordinació de la realització dels cursos.

e) Elaborar el capítol I de l'avantprojecte de pressupost i el control de la despesa corresponent.

f) Confeccionar la nòmina i mantenir el sistema d'informació de personal i la gestió de les assegurances socials del personal i de les indemnitzacions per raó de servei.

g) Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal.

h) Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció laboral.

i) Fer el seguiment de la negociació laboral en què participi el Departament i l'aplicació dels convenis subscrits, sens perjudici de les funcions que en aquesta matèria corresponguin a la Direcció General de Funció Pública.


j) Exercir la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (27/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya