Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Serveis

Responsable

Sr.   Carles Manel Macian i Villanueva

Càrrec

director de Serveis

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 553 67 52
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament, la tramitació de les seves modificacions i el seu seguiment, la planificació i l'avaluació econòmica i la gestió econòmica, comptable, patrimonial i contractual.
b) Desenvolupar en l'àmbit departamental les polítiques impulsades pel Govern de la Generalitat en matèria de personal.
c) Dirigir les actuacions relatives a la prevenció de riscos i seguretat laboral, així com a la protecció i promoció de la salut dels treballadors i treballadores del Departament.
d) Planificar i impulsar accions encaminades a la integració i a la rendibilització i optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.
e) Planificar, dirigir i supervisar els projectes i execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, així com les actuacions per a la posada en marxa de nous equipaments.
f) Dirigir les iniciatives conduents a la modernització i la millora organitzativa, a l'avaluació de la qualitat i a l'optimització de la gestió en els diferents àmbits del Departament.
g) Coordinar i supervisar els sistemes d'informació i impulsar les polítiques de seguretat de la informació i de protecció de dades personals del Departament.
h) Dirigir i coordinar el model de comunicació i d'atenció i informació ciutadanes d'acord amb les directrius corporatives en aquesta matèria.
i) Administrar i gestionar els serveis generals del Departament i coordinar els serveis que porten a terme els organismes que en depenen.
j) Dirigir i supervisar la inspecció i el Registre de les entitats, els serveis i els establiments socials.
k) Supervisar la implementació del sistema d'acreditació de les entitats autoritzades per prestar serveis i dur a terme activitats de serveis socials, que possibiliti l'assoliment dels estàndards de qualitat exigits per formar part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.data actualització (20/10/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya