Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor Sobre el Tractament Farmacològic de les Hepatitis Víriques


Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 482 41 00
Fax
93 482 45 27

Observacions

Secretària: Carmen Medina.

Funcions

a) Elaborar i proposar l'adopció dels protocols d'utilització dels fàrmacs indicats per al tractament de l'hepatitis per a les indicacions per a les quals se n'autoritzi l'ús, així com també un model de butlleta informatitzada per a cadascuna d'elles


b) Avaluar les dades que es facin constar a les butlletes a què es refereix l'apartat anterior


c) Elaborar estudis i informes sobre la prescripció correcta dels fàrmacs indicats per al tractament de l'hepatitis en l'àmbit de Catalunya, per la qual cosa disposarà de les dades clíniques i analítiques necessàries


d) Proposar l'adopció de les mesures necessàries per tal que, en l'elaboració del cens dels malalts que reben tractament farmacològic de l'hepatitis a Catalunya, es garanteixi el dret a la intimitat del malalt i la confidencialitat de les dades que s'hi consignin


e) Emetre el seu informe en resposta de les consultes que, dins del seu àmbit i a través de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut, es puguin plantejar els metges dels malalts que prenen fàrmacs autoritzats per al tractament de les hepatitis víriques, així com les societats científiques i entitats representatives d'aquests metges


f) Promoure la informació adequada en relació amb el tractament farmacològic de l'hepatitis


g) Comunicar al conseller de Sanitat i Seguretat Social o al director del Servei Català de la Salut o, si s'escau, a tots dos, aquells problemes o necessitats que, segons el seu judici, requereixin un estudi i una actuació per part dels corresponents òrgans competents del Departament de Sanitat i Seguretat Social o del Servei Català de la Salut.


Components

El Consell Assessor sobre el tractament farmacològic de les hepatitis víriques es compon d'un president i dels vocals següents, tots ells nomenats pel conseller de Sanitat i Seguretat Social:

a) Fins a sis professionals de reconegut prestigi en el camp del tractament de l'hepatitis


b) Un representant de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries de l'Àrea Sanitària, que en serà el secretari.

data actualització (04/02/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya