Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

Responsable

Sra.   Gemma Craywinckel Martí

Càrrec

gerent del Parc Sanitari Pere Virgili

Adreça
Carrer d'Esteve Terradas, 30 Edifici Montseny, Planta 0 (Parc Sanitari Pere Virgili)
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 259 40 00
Fax
93 259 40 01
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació.
Barcelona ciutat

Tipus de servei
-Atenció sociosanitària
-Atenció hospitalària (unitat de cirurgia sense ingrés)

Entitats consorciades o participades
Servei Català de la Salut

Data de creació
02/06/1999

 

NIF

S-0800012-G

 

Funcions

Article 3 dels Estatuts

Funcions

3.1 Són funcions de l'empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili les següents:
a) Prestar serveis d'atenció sanitària i de salut mental, com també de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció sociosanitària i social a la població.
b) Executar programes institucionals en matèria de protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària i sociosanitària, social i de rehabilitació.
c) Dur a terme la prestació o, si escau, la gestió dels serveis de suport a altres serveis assistencials.
d) Participar en els programes de formació de personal sanitari i també promoure i impartir la formació continuada al personal assistencial i paraassistencial vinculat al seu objecte social.
e) Desenvolupar programes d'investigació en l'àmbit de la salut i d'atenció social.
f) Desenvolupar les tasques d'investigació pròpies de les funcions encomanades i col·laborar amb la universitat i la resta d'institucions competents en matèria de docència i recerca.
g) Coadjuvar a la consecució dels objectius fixats en el Pla de salut de Catalunya en l'àmbit territorial d'actuació de l'empresa pública.
h) Gestionar els edificis i les instal·lacions de l'immoble esmentat i, a aquest efecte, pactar els negocis jurídics que escaiguin a fi i efecte de possibilitar que tercers hi puguin realitzar les activitats que siguin de l'interès del Servei Català de la Salut, sense més limitacions que les establertes a les normes de patrimoni de la Generalitat de Catalunya i al Pla especial d'ordenació del recinte del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona.
i) Desenvolupar totes les actuacions necessàries per al compliment dels seus objectius, com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades anteriorment que li siguin encomanades.

3.2 En l'exercici d'aquestes funcions, l'empresa pública pot gestionar els recursos físics que posseeixi per qualsevol títol, i pot autoritzar-ne l'ús, total o parcial, a favor d'entitats públiques o privades per al desenvolupament de les activitats assistencials convingudes.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Entitats de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta (Mitja propi del CatSalut)

L'empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili té òrgans de govern i òrgans de gestió:

Òrgans de govern: El Consell d'Administració que està format per:
- President.
- Vicepresident.
- Vocals: en un nombre entre 5 i 9.
Aquests càrrecs són nomenats pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social. El Govern de la Generalitat podrà nomenar també un conseller delegat.
- Secretari: que podrà o no ser-ne membre i serà nomenat pel Consell d'Administració.
Els càrrecs del Consell d'Administració tindran una durada de quatre anys i podran ser reelegits successivament per períodes de temps iguals.

Òrgan de gestió: El gerent.data actualització (09/01/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya