Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Iniciatives per al Treball

    Organigrama

Responsable

Sra.   Teresa del Pilar Freile i Zazo

Càrrec

cap de la Secció d'Iniciatives per al Treball (e.f.)

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 67

Funcions

A la Secció d'Iniciatives per al Treball li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar un servei d'assessorament a la iniciativa empresarial, lligat als programes que són competència de la Secció, sota les directrius de la direcció general corresponent.
b) Implementar les actuacions relatives als programes de foment de l'autoempresa i el treball autònom.
c) Revisar, esmenar, si escau, i tramitar a la unitat directiva corresponent els expedients de capitalització de prestacions per a la creació d'empreses.
d) Tramitar i estudiar els expedients de sol·licitud de col·laboració d'entitats interessades en el Programa de foment de l'autoempresa, així com fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions que derivin d'aquesta col·laboració.
e) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (30/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya