Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Regulació d'Ocupació i Normes Laborals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pedro García i Ruiz

Càrrec

cap de la Secció de Regulació d'Ocupació i Normes Laborals (e.f.)

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01

Funcions

A la Secció de Regulació d'Ocupació i Normes Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal l'inici del període de consultes, vetllar per la seva efectivitat, fer advertències i recomanacions, així com tramitar l'acord o decisió final en els procediments de suspensió de contractes o reducció de jornada i d'acomiadament col·lectiu.

b) Tramitar i elaborar les propostes de resolució dels expedients de reducció de jornada, suspensió i extinció de contractes de treball per causes de força major i els referits als socis cooperativistes de cooperatives de treball associat.

c) Estudiar, tramitar i elaborar les propostes de resolució relatives a l'autorització administrativa del treball de menors i dels expedients d'autorització d'empreses de treball temporal, el seu registre i el dels contractes de posada a disposició que aquestes empreses de treball temporal formalitzin amb les empreses usuàries, així com el control de les actuacions de les garanties financeres, les modificacions i el seu alliberament.

d) Rebre les comunicacions de desplaçaments transnacionals en el marc d'una prestació de serveis, de treball nocturn i de les decisions empresarials de mobilitat geogràfica de caràcter col·lectiu.

e) Cooperar amb la Inspecció de Treball de Catalunya, el Servei Públic d'Ocupació Estatal, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, el Fons de Garantia Salarial i altres organismes en els expedients en tràmit, inclosos els que formen part de la jurisdicció social.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

g) Redactar els informes en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pels serveis territorials corresponents i trametre'ls a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 
data actualització (16/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya