Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Eleccions i Estatuts

    Organigrama

Responsable

Sra.   Eva Pérez Pérez

Càrrec

cap de Secció d'Eleccions i Estatuts

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01

Funcions

A la Secció d'Eleccions i Estatuts li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre d'estatuts d'associacions empresarials i sindicats de treballadors, en concret el dipòsit, el registre i la publicació dels estatuts de les associacions esmentades.
b) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre i tramitar els expedients relatius al dipòsit de les actes relatives a les eleccions dels òrgans representatius a l'empresa, les dades referents a la representativitat dels òrgans empresarials, i l'examen i la valoració previs de les actes dipositades.
c) Expedir els certificats de la documentació en dipòsit.
d) Tramitar i donar suport als expedients d'arbitratge en matèria d'eleccions sindicals.
e) Certificar les dades referents a la representativitat dels sindicats en l'àmbit territorial dels serveis territorials.
f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.
g) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre de delegats de prevenció de riscos laborals, així com expedir els certificats corresponents.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (18/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya