Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Eleccions i Estatuts

    Organigrama

Responsable

Sra.   Eva Pérez Pérez

Càrrec

cap de Secció d'Eleccions i Estatuts

Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01

Funcions

A la Secció d'Eleccions i Estatuts li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre d'estatuts d'associacions empresarials i sindicats de treballadors/ores, en concret el dipòsit, el registre i la publicació dels estatuts de les associacions esmentades.

b) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre i tramitar els expedients relatius al dipòsit de les actes relatives a les eleccions dels òrgans representatius a l'empresa, les dades referents a la representativitat dels òrgans empresarials, i l'examen i la valoració previs de les actes dipositades.

c) Expedir els certificats de la documentació en dipòsit.

d) Tramitar i donar suport als expedients d'arbitratge en matèria d'eleccions sindicals.

e) Certificar les dades referents a la representativitat dels sindicats en l'àmbit territorial dels serveis territorials.

f) Gestionar el tractament estadístic dels procediments en la seva matèria.

g) Organitzar i gestionar el funcionament del Registre de delegats/ades de prevenció de riscos laborals, així com expedir els certificats corresponents.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (16/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya