Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Autorització d'Instal·lacions de Gasos Combustibles

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jaume Casals Rodriguez

Càrrec

cap de la Secció d'Autorització d'Instal·lacions de Gasos Combustibles

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar i resoldre, si escau, els procediments administratius relatius a l'atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions de producció, emmagatzematge, transport i distribució de gas canalitzat, gasos liquats del petroli i gas natural liquat ubicades dins l'àmbit territorial de Barcelona.

Gestionar els expedients d'expropiació que es derivin de l'establiment d'aquestes instal·lacions.

Gestionar les autoritzacions relatives a centres d'emmagatzematge i distribució de gasos liquats del petroli envasats.
data actualització (02/05/2023)