Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Hidrocarburs

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pau de la Cuesta González

Càrrec

cap del Servei d'Hidrocarburs

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Coordinar i, si escau, resoldre els procediments administratius relatius a l'atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions de producció, emmagatzematge, transport i distribució de gas i productes petrolífers i gestionar els expedients d'expropiació que es deriven de la implantació de les instal·lacions.
 • Controlar les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions de producció, emmagatzematge, transport i distribució de gas i productes petrolífers.
 • Controlar la qualitat dels combustibles gasosos i líquids i efectuar el control metrològic de les instal·lacions petrolíferes.
 • Gestionar i atendre les reclamacions presentades per les persones usuàries del subministrament de gas i del subministrament de productes petrolífers.
 • Realitzar l'anàlisi i el seguiment de les inversions de les empreses distribuïdores de gas natural.
 • Supervisar el registre d'estacions de servei de Catalunya.
 • Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.
 • Coordinar les funcions de les seccions corresponents dels serveis territorials en les matèries competència del Servei.
 • Gestionar els expedients administratius relatius a l'atorgament de les subvencions en matèria d'extensió de la xarxa de gas canalitzat.
 • Elaborar els informes tècnics de les propostes per al desplegament de la normativa sectorial estatal.
 • Tramitar l'autorització administrativa de les instal·lacions de transport, emmagatzematge i distribució de combustibles gasosos i de productes petrolífers.
 • Tramitar l'autorització administrativa de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de productes gasosos i de distribució a l'engròs de productes petrolífers.
 • Tramitar l'autorització per al desenvolupament de la comercialització de gas natural i la inscripció al Registre de distribuïdors, comercialitzadors i consumidors qualificats de combustibles.
 • Fomentar i impulsar la seguretat de les xarxes que discorren pel subsòl relacionades amb les instal·lacions d'hidrocarburs.data actualització (02/05/2023)