Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Inspecció i Control d'Instal·lacions Elèctriques

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Maria de Juan Capdevila

Càrrec

cap del Servei d'Inspecció i Control d'Instal·lacions Elèctriques

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte

Funcions

 • Controlar les prescripcions tècniques i de seguretat del conjunt d'instal·lacions de producció ordinària, transport i distribució elèctrica, ubicades a l'àmbit territorial de Catalunya.
 • Coordinar territorialment i establir criteris en relació amb el control de les prescripcions tècniques i de seguretat del conjunt d'instal·lacions de producció en règim ordinari, transport i distribució, ubicades a l'àmbit territorial de Catalunya.
 • Resoldre els procediments administratius relatius a les denúncies que es presentin sobre la situació tècnica i de seguretat de les instal·lacions elèctriques.
 • Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.
 • Gestionar els expedients administratius relatius a l'atorgament de les subvencions en matèria d'electrificació rural.
 • Elaboració i coordinació territorial del Pla d'Inspeccions d'Instal·lacions Elèctriques de Catalunya (PIIEC) anual.
 • Gestionar el Sistema d'Informació Geogràfica de la Direcció General, per integrar-hi les instal·lacions de generació, transport i distribució d'electricitat.
 • Coordinar les inspeccions efectuades pels mitjans propis de l'administració energètica de Catalunya i els mitjans contractats per aquesta Administració.
 • Gestió de la correcció de defectes de les inspeccions d'instal·lacions elèctriques.
 • Implantació de la tramitació electrònica en els procediments d'inspecció.
 • Elaboració dels estudis de l'estat de la xarxa elèctrica de Catalunya.
 • Tramitar l'obtenció de la capacitat legal, tècnica i econòmica per a l'exercici de l'activitat de distribució d'energia elèctrica.
 • Tramitar l'autorització per al desenvolupament de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica.
 • Controlar les inversions declarades per les empreses elèctriques en els seus plans d'inversió presentats davant de l'administració energètica pel que fa a l'àmbit territorial de Catalunya.data actualització (02/05/2023)