Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General d'Atenció i Formació en Consum

Responsable

Sra.   Marta Rovira Romà

Càrrec

subdirectora general d'Atenció al Consumidor

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La informació i assessorament als consumidors i usuaris i als agents econòmics sobre llurs drets i deures. El foment de la resolució de conflictes en matèria de consum a través de la mediació i l'arbitratge. La supervisió del funcionament de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i la coordinació de les seves actuacions amb les juntes arbitrals que actuen en el territori català. La gestió de la qualitat, i els sistemes d'informació i gestió del coneixement de l'Agència. La gestió del Registre d'Associacions de Consumidors. El foment i suport a les associacions de consumidors. La informació i assessorament a les administracions locals que treballen en matèria de consum i l'establiment de mecanismes de cooperació. El foment del consum responsable, sostenible i solidari. La gestió de les subvencions que atorgui l'Agència Catalana del Consum. La coordinació, organització, programació, impuls i supervisió dels serveis que la integren.data actualització (25/08/2023)