Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General d'Energia

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francisco Sabio Oliveros

Càrrec

subdirector general d'Energia

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Dur a terme l'ordenació general de les activitats i les instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas i productes petrolífers, dins del marc de les competències del Departament en matèria de règim energètic.

Efectuar el seguiment de les funcions exercides pels gestors de les xarxes de distribució elèctrica i de gas.

Coordinar l'intercanvi d'informació amb el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, d'acord amb el que preveuen les lleis del sector elèctric i d'hidrocarburs i la normativa que les desplega.

Supervisar i coordinar l'atorgament de les subvencions corresponents al Pla d'Electrificació Rural de Catalunya i al Pla d'Extensió de la Xarxa de Gas Canalitzat.

Supervisar i coordinar l'elaboració i execució dels convenis que signi l'Administració de la Generalitat en matèria de producció, transport i distribució d'energia.

Coordinar les actuacions dels serveis territorials en l'àmbit de competències de la Subdirecció.
data actualització (11/05/2023)