Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Sistemes de Qualificació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Mª Masip Moreno

Càrrec

cap de la Secció de Sistemes de Qualificació

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar el sistema europeu d'auditoria i gestió ambiental (EMAS), el sistema d'etiqueta ecològica europea i el sistema del distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

Informar i gestionar programes d'ecodisseny, ecoinnovació i d'eficiència en l'ús dels recursos i l'energia en les activitats, productes i serveis i d'ajuts per al foment de la producció i el consum sostenibles.

Aplicar, definir i avaluar criteris de compra verda pública a la Generalitat de Catalunya i fomentar la compra verda a tot tipus d'organització.

Realitzar estudis i propostes sobre l'aplicació dels sistemes de qualificació ambiental als diferents sectors i la seva integració en d'altres sistemes de gestió. 

Qualsevol altre funció de naturalesa anàloga que si li encomani.
 data actualització (09/05/2023)