Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Qualificació Ambiental

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Josep Sarrias Galcerán

Càrrec

cap del Servei de Qualificació Ambiental

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Donar suport operatiu al Consell de Qualitat Ambiental.

Gestionar els sistemes de qualificació ambiental: sistemes de gestió i auditoria ambientals, d'etiqueta ecològica europea i del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Assessorar tècnicament les organitzacions i sectors empresarials en els acords i sistemes voluntaris de qualificació ambiental i impulsar-ne la integració en altres sistemes de gestió.

Proposar legislació i actuacions en matèria de qualificació ambiental. 

Coordinar i promoure la compra pública verda a la Generalitat de Catalunya i fomentar la compra verda a tot tipus d'organització.

Coordinar programes d'ecodisseny, d'ecoinnovació i d'eficiència en l'ús dels recursos i l'energia, de les activitats, productes i serveis i d'ajuts per al foment de la producció i el consum sostenibles.

Avaluar i informar sobre l'aplicació de les millors tècniques disponibles en els processos d'autorització i control ambiental i per a l'establiment dels valors límits d'emissió i d'altres prescripcions tècniques. 

Impulsar la constitució de grups de treball de sectors productius estratègics a Catalunya per formular propostes als organismes  competents sobre l'aplicació als sectors de les millors tècniques disponibles i dels convenis i acords internacionals en matèria de substàncies químiques. 

Coordinar i gestionar els programes de desgravacions fiscals a les empreses per a inversions que redueixen l'impacte ambiental.

Proposa i coordinar actuacions per a l'aplicació de la normativa en matèria de substàncies químiques. 

Coordinar l'aplicació de la normativa sobre responsabilitat ambiental i gestionar-ne els expedients.

Proposar i gestionar actuacions per promoure l'eficiència i la millora ambiental en l'àmbit de la mobilitat de productes, serveis i dels sistemes de transport. 

Donar suport a la participació en els comitès, xarxes i d'altres òrgans de representació, cooperació i presa de decisions de l'Estat espanyol, la Unió Europea i internacionals en matèria de qualitat ambiental.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/05/2023)