Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats

    Organigrama

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Donar suport operatiu a la Ponència Ambiental.

Elaborar directrius i criteris d'homogeneïtzació i normalització documental
del procediment d'intervenció integral, d'acord amb la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats.

Proposar legislació en matèria d'intervenció integral d'activitats sotmeses a la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats, i avaluar-ne l'aplicació.

Instruir els expedients sancionadors en relació amb les activitats que són objecte d'inspecció i control de la Direcció General.

Gestionar i informar les sol·licituds d'autorització o llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental que siguin atribuïdes a la Direcció General.

Gestionar i informar els expedients d'avaluació d'impacte ambiental d'activitats sotmeses a una autorització substantiva que siguin atribuïdes a la Direcció General. 

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (02/05/2023)