Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Immissions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Eva M. Pérez Gabucio

Càrrec

cap de la Secció d'Immissions

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Avaluar la qualitat de l'aire ambient d'acord amb els mètodes que estableix la legislació, ordenar, instal·lar i fer el seguiment de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 

Elaborar la diagnosi i el pronòstic de la qualitat de l'aire i definir els criteris tècnics d'avaluació.

Determinar i controlar els sistemes de mesurament i transmissió de paràmetres de contaminants.

Implantar noves tècniques d'avaluació de la qualitat de l'aire d'acord amb els criteris de la normativa. Gestionar tant les eines de modelització de la dispersió de contaminants utilitzades per avaluar la qualitat de l'aire com les destinades a la determinació de focus emissors.

Proposar instruccions tècniques i criteris relacionats amb l'avaluació de la qualitat de l'aire ambient.

Gestionar els sistemes d'informació a la població en casos d'episodis ambientals de contaminació, i els sistemes d'avisos per a les campanyes de seguiment dels nivells d'ozó troposfèric.

Assessorar i col·laborar amb les administracions locals en les tasques relacionades amb l'avaluació de la qualitat de l'aire.

Qualsevol altre funció anàloga que li sigui encomanada.data actualització (09/05/2023)