Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Negociat de Suport a la Ponència Ambiental

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Badenes Josa

Càrrec

cap del Negociat de Suport a la Ponència Ambiental

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar i donar suport administratiu a la secretaria de la Ponència Ambiental.

Donar suport a la gestió de les sol·licituds d'autorització ambiental amb o sense declaració d'impacte ambiental atribuïdes a la Direcció General.

Atendre les consultes derivades de l'aplicació de la normativa en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i legislació relacionada, referents a la tramitació dels expedients i a la Ponència Ambiental.

Impulsar i coordinar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la documentació relacionada amb els expedients d'autorització ambiental i declaracions d'impacte ambiental.

Supervisar i controlar la base de dades ambiental que es publica al web del Departament en relació amb els expedients d'autorització ambiental.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (02/05/2023)