Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Entitats Ambientals i Participació Ciutadana

    Organigrama

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Dissenyar i executar plans i programes que promoguin l'enfortiment de l'associacionisme i el voluntariat ambiental i el seu reconeixement social i, alhora, afavoreixin el treball col·laboratiu amb la resta d'actors socials i la seva corresponsabilitat en l'assoliment dels reptes ambientals de Catalunya.

Gestionar el Registre d'entitats de medi ambient i sostenibilitat.

Dissenyar i organitzar, en l'àmbit de les competències de la Direcció General de Qualitat Ambiental i de la Direcció General de Polítiques Ambientals, programes i actuacions per incrementar el grau de consciència ambiental de la societat catalana i afavorir la seva implicació en l'assoliment dels reptes ambientals.

Dissenyar i organitzar la participació ciutadana en l'àmbit de les competències de la Direcció General de Qualitat Ambiental i de la Direcció General de Polítiques Ambientals d'acord amb el que preveu la normativa de participació pública i fer el seguiment dels espais i processos de participació de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els organismes adscrits.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (25/04/2023)