Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Programes Educatius

    Organigrama

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Impulsar i desenvolupar programes que promoguin la integració dels conceptes de medi ambient i desenvolupament sostenible en els projectes educatius dels centres educatius de Catalunya i donar suport a les iniciatives que es duguin a terme en aquest sentit.

Elaborar i promoure recursos educatius en l'àmbit de l'educació per a la sostenibilitat i coordinar els recursos i propostes educatives que portin a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els organismes
adscrits.

Dissenyar i executar plans i programes per promoure l'ambientalització universitària i de la formació professional inicial, ocupacional i continuada a Catalunya i donar suport a iniciatives que es duguin a terme en aquest sentit.

Fomentar i difondre les activitats d'educació ambiental que realitzen institucions i associacions.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (25/04/2023)