Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Educació Ambiental

    Organigrama

Responsable

Sra.   Cristina Palés Bartels

Càrrec

cap del Servei d'Educació Ambiental (ef)

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Formular plans i programes adreçats a la integració dels conceptes de medi ambient i desenvolupament sostenible en els programes educatius a tots els nivells, donar suport als que es duguin a terme en aquest
sentit i coordinar els programes educatius que porti a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els organismes adscrits.

Promoure i planificar programes, campanyes i actuacions d'educació i sensibilització ambiental per incrementar el grau de consciència ambiental de la societat catalana i coordinar-les en l'àmbit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els organismes adscrits.

Fomentar les activitats d'educació i sensibilització ambiental que realitzen institucions i associacions.

Formular i promoure plans i programes que promoguin l'enfortiment de l'associacionisme i el voluntariat ambiental i el seu reconeixement social.

Planificar i coordinar els espais i processos de participació ciutadana de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els organismes adscrits.

Promoure la coordinació de l'acció pública de l'Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria d'educació per a la sostenibilitat.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
 
data actualització (19/05/2023)