Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Informació i Documentació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Nevado Chiné

Càrrec

cap de la Secció d'Informació i Documentació (ef)

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Recopilar, gestionar i tractar el material bibliogràfic de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Coordinar la gestió dels fons documentals de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i dels diferents organismes adscrits.

Coordinar les funcions d'informació al públic en matèria de medi ambient dels diferents òrgans i entitats dependents o vinculades de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Garantir l'accés a la informació ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat tal i com s'estableix en els tractats internacionals i la normativa europea.

Coordinar l'edició i el registre legal de les publicacions i dels mitjans audiovisuals de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la seva distribució.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (25/04/2023)