Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

    Organigrama

Responsable

Sr.   Feliu Lopez Vidal

Càrrec

director gerent de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

Adreça
Carrer del Mediterrani, 2
Població
43860  L'Ametlla de Mar
Telèfon
977 45 77 75
Fax
977 45 77 05
Horari de registre i d'atenció

Atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

S-4300016-E

 

Funcions

Ordenar i impartir la formació nauticopesquera de caràcter professional i la d'activitats marítimes d'esbarjo. 

Dur les relacions amb altres institucions i entitats en matèria de capacitació nauticopesquera i d'esbarjo, divulgar els programes i organitzar els cursos de formació en aquesta matèria i gestionar els ajuts corresponents.

Organitzar els exàmens i gestionar l'expedició de titulacions nauticorecreatives i subaquàtiques, i de les seves renovacions i validacions.

Ésser centre de formació professional reglada en matèria nauticopesquera. 

Promoure, fomentar i divulgar la cultura pesquera.
Elaborar estudis sobre els canvis tecnològics, organitzatius i sociolaborals que puguin afectar el sector o participar-hi.

Promoure accions de desenvolupament i transferència tecnològica en les matèries regulades per aquesta normativa.

Dissenyar, establir i desenvolupar un laboratori d'iniciatives marítimes sostenibles que promogui les Bones Pràctiques en l'àmbit marítim.

Promoure i divulgar els resultats obtinguts en el laboratori d'iniciatives marítimes sostenibles i facilitar la projecció internacional de Catalunya en la matèria.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (24/04/2023)