Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals

Responsable

Sra.   Concha Marchante Leganés

Càrrec

responsable del Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Òrgan consultiu del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria de pesca no professional en aigües continentals.

Per tal de poder realitzar una gestió positiva dels recursos piscícoles i permetre un perfecte equilibri entre la pràctica de la pesca continental i la conservació i protecció dels rius i de les espècies que hi viuen, cal la creació d'un òrgan de consulta d'àmbit de tot el territori de Catalunya i la creació d'òrgans territorials, constituïts per persones amb coneixements amplis sobre aquests temes, a fi que puguin realitzar una tasca d'assessorament objectiu al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria de pesca continental en general i de protecció d'espècies piscícoles.

Funcions del Consell:

Suggerir i fer propostes de millora amb relació al Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals.
Informar sobre el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals.
Informar el departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals dels estudis i les millores en matèria de gestió de la pesca en aigües continentals i la conservació de les espècies aqüícoles autòctones.
Emetre un informe sobre totes les disposicions legals o reglamentàries que afectin la pesca en aigües continentals i la conservació de les espècies aqüícoles autòctones.
Qualsevol altra funció que es determini per reglament.

Components

El Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals està integrat per representants de:
- Departaments competents en matèria de pesca en aigües continentals.
- L'Administració hidràulica.
- Ens locals.
- Les universitats catalanes.
- La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.
- Les societats de pescadors federades.
- El sector turístic.
- Les entitats conservacionistes i relacionades amb la pesca en aigües continentals, i
- per investigadors amb experiència reconeguda.
   


data actualització (11/07/2018)