Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió de Catalunya d'Homologació de Trofeus de Caça

Responsable

Sr.   Josep Ma. Nogués Escoda

Càrrec

secretari de la Comissió de Catalunya d'Homologació de Trofeus de Caça

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 41 33
Fax
93 567 41 84

Horari d'atenció


Informació sobre procediment d'homologació (Sra. Montserrat Figuerola)
de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Adreça
Carrer del Torrent de l'Olla, 218-220 1a. planta
Població
08012  Barcelona
Telèfon
93 411 09 26
Fax
93 491 48 59

Horari d'atenció


Informació dades per homologar (Sra. Esther Ollé)
dimarts, d'11 a 13 h.

Funcions

La Comissió de Catalunya d'Homologació de Trofeus de Caça actua a Catalunya com a representant de la Junta Nacional d'Homologació de Trofeus de Caça pel que fa a l'homologació en l'àmbit nacional i internacional.

Funcions:
- L'homologació oficial de tots els trofeus de caça de Catalunya, aplicant les fórmules internacionals CIC, així com les seves normes i barems.
- L'homologació de trofeus procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol, a petició de la persona  propietària.
- La tramesa d'informació a la Direcció General de Forests sobre temes relacionats amb la caça major, tant a petició d'aquesta com per iniciativa pròpia.

Components

La comissió està formada pels/per les vocals següents:
- 2 representants de la Direcció General de Forests.
- 1 representant de la Federació Catalana de Caça.
- 6 vocals escollits entre persones de reconeguts coneixements en temes de caça major i homologació dels seus trofeus, nomenats pel/per la director/a general, a proposta de la Federació Catalana de Caça i de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques.
- El/la president/a i el/la secretari/ària són nomenats pel/per la director/a general a proposta i entre els/les vocals de la comissió.


data actualització (19/08/2019)