Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Ordenació de la Producció Forestal

    Organigrama

Responsable

Sr.   José Valero Moreno

Càrrec

cap de la Secció d'Ordenació de la Producció Forestal

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Fax
93 567 41 84

Funcions

Realitzar el seguiment i control de les autoritzacions d'aprofitaments forestals i de l'aplicació en terrenys privats de projectes d'ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal i proposar-ne la normativa tècnica.
Realitzar el seguiment de la normativa relativa a productes forestals i indústries forestals i prevenció d'incendis forestals en infraestructures lineals.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (02/03/2018)