Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Gestió Forestal

    Organigrama

Responsable

Sr.   Carlos San Roman San Roman

Càrrec

cap del Servei de Gestió Forestal

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Fax
93 567 41 84

Funcions

Realitzar actuacions en relació amb el Catàleg de les forests d'utilitat pública i el Catàleg de forests protectores de Catalunya; gestionar les forests públiques en règim patrimonial, i tutelar d'altres forests públiques.
Proposar l'aprovació i controlar l'aplicació dels projectes d'ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestals en forests públiques, i fer el seguiment i el control dels aprofitaments inclosos en aquests plans.
Executar les actuacions en matèria de foment per a la millora dels terrenys forestals i dels seus aprofitaments.
Executar accions per a la millora de les suredes i la implantació d'espècies de creixement ràpid.
Gestionar plans i programes de forestació i reforestació.
Fer el seguiment de l'aplicació en terrenys privats de projectes d'ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestals aprovats.
Elaborar els informes tècnics en matèria d'hidrologia forestal, conservació de sòls i forestació.
Realitzar actuacions de prevenció, seguiment i defensa contra les plagues forestals.
Gestionar els ajuts forestals, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a altres direccions generals.
Tramitar els expedients per a la inclusió de terrenys forestals en el Catàleg de forests protectores.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (02/03/2018)