Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Espais Naturals Protegits

Responsable

Sr.   Lluís Balaguer Blasi

Càrrec

cap del Servei d'Espais Naturals Protegits

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar, supervisar i gestionar els espais naturals protegits.

Gestionar les mesures relacionades amb els espais naturals de protecció especial i coordinar-ne la intervenció administrativa.
Coordinar l'elaboració, el seguiment i l'execució dels programes d'actuacions, plans i projectes que es realitzin en els espais naturals de protecció especial que depenen del Departament i participar en els òrgans rectors i col·laboradors d'aquests parcs o espais naturals protegits.

Gestionar els ajuts per a la conservació dels espais naturals protegits, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres direccions generals.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (25/04/2023)