Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Fauna i Flora

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ricardo Casanovas Urgell

Càrrec

cap del Servei de Fauna i Flora

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar les mesures en matèria d'espècies protegides i amenaçades de la fauna i la flora.

Coordinar les accions de conservació i gestió de la fauna i la flora protegides i de les invasions biològiques que s'executin en el territori de Catalunya.

Desenvolupar les polítiques de prevenció dels danys produïts per la fauna salvatge protegida envers les activitats ramaderes, agrícoles i piscícoles.

Elaborar, coordinar i aplicar les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies invasores i mantenir el seu banc de dades.

Gestionar els ajuts i subvencions en les matèries de biodiversitat.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


Components

Aquest Servei té adscrit els Registres d'associacions de protecció i defensa dels animals (DOGC 516), el de tallers de taxidermistes (DOGC 967 i 1330) i el d'ocells rapinyaires per a la pràctica de la falconeria (DOGC 1356).data actualització (02/05/2023)