Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Responsable

Sr.   Josep Usall i Rodié

Càrrec

director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Adreça
Carretera C-59, Km. 12,1 [BV-1424, Km. 0] - Torre Marimon
Població
08140  Caldes de Montbui
Telèfon
93 467 40 40
Fax
93 467 40 42
Contacte
Adreça web
Horari de registre i d'atenció

Horari hivern - Del 16 setembre al 31 de Maig
de dilluns a dijous, de 8:30 a 14 i de 14:30 a 17 h; divendres, de 8:30 a 14 h.

horari d'estiu - De l'1 de juny al 15 de setembre
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

 

NIF

Q-5855049-B

 

Funcions

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya i que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.

El sector agroalimentari és un dels principals motors econòmics del nostre país i l'IRTA una de les millors estructures de recerca de la Generalitat per generar coneixement aplicat i fer més competitives a les empreses i al sector, des de la producció agrícola, ramadera i aqüícola, fins a la indústria transformadora i al propi consumidor.

La finalitat de l'IRTA és contribuir a la modernització, a la millora i l'impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d'aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

Els seus objectius generals són els d'impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l'àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.

L'IRTA ha promogut, des de la seva creació, l'establiment d'acords permanents de col·laboració amb altres institucions públiques que actuen en l'àmbit de la recerca i desenvolupament tecnològic a Catalunya. Aquesta política ha donat com a resultat l'existència, avui dia a Catalunya, d'una xarxa de centres consorciats (entre l'IRTA, Universitats, CSIC, Diputacions, etc.) que pot definir-se com la d'un sistema cooperatiu d'R+D.

Funcions:
Recerca i desenvolupament experimental (R+D): l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) disposa d'una cartera de projectes en execució, el finançament dels quals és a càrrec del propi Institut, d'Organismes autonòmics (CIRIT, etc.), d'Organismes estatals (Plan Nacional de I+D, INIA, etc) o internacionals (Programa de la UE i altres). Així mateix, part de l'activitat R+D és finançada pel sector privat a través de la recerca contractual.

Transferència tecnològica: L'activitat científica de l'IRTA està inspirada per una visió d'aplicabilitat i valoració dels avenços i actua segons els mecanismes de transferència més indicats en cada cas:

- Publicació dels resultats a través dels mitjans especialitzats de difusió científica.
- Subministrament d'informació sobre l'avenç dels projectes R+D.
-Contractes de cessió, de venda o convenis d'explotació de patents.

En aquest procés de transferència tecnològica l'IRTA pot arribar a crear i/o participar en empreses per a la valorització/comercialització de coneixements, béns o serveis, generats per la seva activitat.

Recerca contractual: L'IRTA posa a disposició de les empreses, les associacions i/o agrupacions, la seva capacitat científica per avaluar, contrastar o desenvolupar productes, serveis i procediments. Un contracte de recerca fixa amb precisió i de mutu acord els objectius perseguits, la metodologia a emprar, els calendaris previstos i les obligacions tècniques, econòmiques i jurídiques de les parts. La confidencialitat es garanteix quan així s'estableix al contracte i la naturalesa de la col·laboració ho justifica.

Assistència tècnica i formació especialitzada: L'IRTA pot prestar assistència tècnica i assessorament especialitzat a les agrupacions, empreses i agents dels sectors en què desenvolupa la seva activitat, sota fórmules contractuals, en les quals s'especifiquen els objectius i les finalitats de la relació, la contraprestació tècnica i econòmica, el calendari i la seva vigència.

També realitza funcions de formació especialitzada organitzant cursets, seminaris i facilita l'estada de personal tècnic o graduats universitaris, als seus centres o laboratoris.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Òrgans de Govern:

D'acord amb l'article 9 de la Llei de creació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), els seus òrgans de govern són: el Consell d'Administració, el/la director/a general i el Consell Assessor.

Organització:

L'IRTA realitza la seva activitat en diferents centres ubicats a diferents zones de Catalunya, aquests centres s'organitzen funcionalment en departaments, unitats o àrees d'R+D:

a) Serveis centrals: L'IRTA té la seu a Barcelona, on té la seva direcció general com a òrgan personal, que té les unitats de suport centralitzades següents: subdirecció general (Àrea de Coordinació i Programació, Àrea de Transferència i Divulgació Tecnològica, Departament de Recursos Humans, Servei Jurídic i de Contractació i Servei de Documentació).
Direcció d'Administració i Sistemes d'Informació (Departament d'Administració i Àrea de Control) i Servei d'Informàtica.

b)Centres de l'IRTA: Poden classificar-se des d'una òptica institucional o funcional. En el primer cas distingim entre centres propis i consorciats segons siguin gestionats exclusivament per l'IRTA o en col·laboració amb altres entitats
en el segon cas ens referim a centres R+D i estacions experimentals.data actualització (01/06/2022)