Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Laboratori Agroalimentari

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mireia Medina Sala

Càrrec

cap del Laboratori Agroalimentari

Adreça
Carrer del Camí de Mataró, 1
Població
08348  Cabrils
Telèfon
93 750 82 11
Horari de registre i d'atenció

Atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
el 24 de setembre.
el 24 de desembre.
el 31 de desembre.
 

NIF

S-0800548-J

 

Funcions

Elaborar mètodes d'anàlisi de control de qualitat sobre productes agraris i alimentaris i sobre els mitjans de la producció agrària, i contrastar-los d'acord amb els criteris de garantia de qualitat exigibles.
Realitzar anàlisis inicials, contradictòries i diriments en procediments de litigi i en campanyes de control; emetre dictàmens, informes i certificats oficials d'anàlisis agràries i alimentàries.
Gestionar el registre de laboratoris agroalimentaris i les autoritzacions de laboratoris de productes agraris i alimentaris així com la realització de les corresponents inspeccions.
Fomentar i controlar la implantació dels sistemes d'assegurament de la qualitat als laboratoris agroalimentaris de Catalunya, així com la organització i la coordinació d'assaigs d'aptitud entre laboratoris.
Participar en estudis i projectes orientats a la millora dels processos d'inspecció de la qualitat i la seguretat dels productes agraris i alimentaris.
Proporcionar serveis de suport i assessorament científic-tècnic, de normativa reguladora i de sistemes de garantia de qualitat, als laboratoris i empreses del sector orientats a la millora i el foment de la seva activitat.
Gestionar el Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya i el Laboratori d'Olis de Reus.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (25/11/2020)