Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Coordinació Territorial a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joaquim Porcar Coderch

Càrrec

cap del Servei de Coordinació Territorial a Lleida

Adreça
Carrer del Camp de Mart, 35
Població
25004  Lleida
Telèfon
973 24 66 50
Fax
973 24 89 29 / 973 23 90 64

Funcions

Coordinar i donar suport a les oficines del Departament ubicades en el seu territori pel que fa a l'execució dels plans d'actuació, i l'abastament dels mitjans necessaris per elaborar-los i executar-los.

Coordinar amb els altres òrgans territorials i departamentals les actuacions per a l'elaboració i l'execució dels plans comarcals així com participar en l'execució de convenis i en consorcis, en el seu àmbit territorial.

Coordinar i fer el seguiment de la tramitació dels expedients d'ajuts, dels programes de foment del desenvolupament i millora integral de les àrees rurals, de les explotacions agrícoles i ramaderes i dels programes en matèria de plans de millora de les estructures agràries de producció i la dimensió de les explotacions d'acord amb els programes establerts per la Direcció General de Desenvolupament Rural, en el seu àmbit territorial.

Coordinar les actuacions en matèria de desenvolupament rural, en el seu àmbit territorial.

Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de ramaderia i sanitat animal, en el seu àmbit territorial i especialment els programes de control sanitari dels animals.

Coordinar l'assessorament tècnic en les matèries que tenen atribuïdes les seccions que en depenen.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (12/07/2021)