Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Secretaria a Girona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Àngela Coderch Masdemont

Càrrec

cap de la Secció de Secretaria a Girona

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 975 000
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar i supervisar l'organització i el funcionament administratiu i de recursos dels serveis territorials.

Controlar la gestió i l'administració del personal dels serveis territorials, i la gestió i el control de l'habilitació.

Instruir els expedients sancionadors que es tramiten als serveis territorials i gestionar i coordinar la tramitació dels recursos administratius del seu àmbit territorial i instruir-los si s'escau.

Tramitar les denúncies del seu àmbit territorial, i en qualsevol dels àmbit materials competencials del Departament.

Coordinar l'obtenció de dades estadístiques i la direcció de la realització d'enquestes, la ponderació i/o contrastació de les dades i el seu resum, en el seu àmbit territorial.

Coordinar el punt d'informació dels serveis territorials i gestionar la difusió de la informació al ciutadà als serveis territorials.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (12/07/2021)